Data Station

Data Station | Pelin Gür – Şevval Çöloğlu


Manifesto

Data station bilgiyi toplayan, araştıran, yorumlayan, yıkan, üreten, geliştiren, dönüştüren, dağıtan bir istasyondur. Düşünsel bir olgunlaşma sürecinin fiziksel karşılığıdır.

Data station, mimarlığı eğitimin ötesinde sorgular. Okulun biçimsel, mekansal ve zamansal sınırlarını aşıp dışarıya taşıran bir dönüşüm sağlar. Öğrenmenin sabit bir yeri ve zamanı yoktur. Öğrenme, dijital ve fiziksel ortamları, araçları ve süreçleri içerir.

Bu istasyon yaşama, çalışma ve öğrenme sürecini kapsar. Disiplinler arası katılımcıların etkileşimi  bilginin fiziki ve dijital dünyadaki hareketi üzerinden kurulur.

Taşınabilir eklentileriyle data station, tüm istasyonlar arasında bir ağ kurar. Bu ağ, bilginin düşünsel ve fiziksel yollarla taşınmasıyla kullanıcılara farklı karşılaşma ortamları sunar.

Data station kullanıcısı “explorer” olarak tanımlanır. “Explorer” sürecin aktif aktörüdür. Kendi öğrenim rotasını kendisi çizer.

Data station  öğrenenin  kendini keşfetmesini, Çizdiği rota üzerinde bilgiyi geliştirip, dönüştürüp geri kazandırmasını teşvik edici ortam sunar.

Juri kitapçığı için lütfen tıklayınız