Off-grid

Off-grid | Furkan Balcı – Mert Yılmaz – Utku Doğanay


Manifesto

 • Herkes mimar olabilir.
 • Bireyin kendi çabaları, deneyimleri, problemler karşısında ürettiği çözüm yöntemleri, onun için eğitici bir süreçtir. Kısacası süreç eğitimin kendisidir.
 • Öğrenme eylemi bir süreci kapsadığından, tekil bir mekanı olamaz.
 • Bu eğitim süreci, kendi mimarlık görüşünün araçlarını belirleyen ve bunların sınırlarını keşfetmeye adanmış, yaratıcı bir süreçtir.
 • Bahsedilen süreç, tekil bir süreç olmayıp, bireyin kendi ilgi alanlarına göre şekillenebilecek, kişiye özgü bir süreçtir.
 • Her bir bireyin algılama potansiyeli farklı olacağından, eğitim formel olamayacak kadar özneldir.
 • Mimarlık, çağının gerisinde kalamaz; insan hayatındaki tüm gelişmeleri özümsemek zorundadır. Mimarlık eğitimi de mimarlığın kendisi gibi gelişmeleri özümsemeli, güncel üretim biçimlerine adapte olup yenilerini üretme arayışında olmalıdır.
 • Mimarlık etkileşimler tasarlar, mimari ürün kent ve kentliyle etkileşir. Eğitim için gerekli, olan şey, etkileşimlerin tasarlanacağı bir aralıktır.
 • Teknolojik gelişmeler insan hayatını, öğrenme dinamiklerini ve mimari üretim biçimlerimizi değiştirmektedir.
 • Mimarlık eğitimi üretimden bağımsız düşünülemez.
 • Eğitimin mekanı yoktur, üretimin mekanı vardır.

Juri kitapçığı için lütfen tıklayınız.