The hub of recollection

The hub of recollection | Ecenaz Tütüncü – Cansu Usta – Özge Süvari Manifesto 1- The school provides an environment that encourages contribution to social and personal (collective) memory. 2-The school should provide learning options to students and create a free learning environment. 3-The school is a cumulative process. 4-Architecture …

FABRIC

Fabric |  Şule Nihan Yeşilova – Fatmanur Gökşin – Kübra Tekin Manifesto SCHOOL is a process that covers the whole life. The SCHOOL establishes a network between the places that produce design knowledge. This network is called ‘’FABRIC’’. FABRIC is the medium of experience; there is no hierarchy between the …

Pot Street // CC

Pot Street | Cihat Çağlar Manifesto In creative processes like architecture and design education, restrictions like grade and curriculum that brings up monotype designers cannot be accepted. Pot|Street is a platform of sharing experiences and producing together. Learners without any age and profession restriction can enter the POT|Street online or physically. Street is a …

Pot Street // ZU-BS

Pot Street | Bilge Sağlam – Zeynep Uz Manifesto In creation processes like architecture or design education; restrictions such as space, time, grade and curriculum cannot be accepted. POT is a platform for sharing experiences. Pot accepts learners from different backgrounds. Learners can enter the Pot Street online or physically without any age, …

Tavşan Deliği

Tavşan Deliği | Zeynep Sezen Ertürk Manifesto OKUL stüdyo ortamıdır; ortamın paydaşları arasında bilgi alışverişi sağlar. Öğrenmenin taklit edilebilen bir yolu yoktur. Öğrenme, öğrenme anındaki ortamları, araçları ve süreçleri içerir. OKULun misyonu deneyimli insanlar yetiştirmek iken vizyonu da mimarlığın nasıl öğrenilmesi gerektiği ile ilgilenir. OKUL öğrenenin kendini keşfetmesi, becerilerini geliştirmesini teşvik …

Etkinlik Durağı

Etkinlik Durağı | Sevde Gül Polat – Yusuf Yılmaz Manifesto Okul bilginin tek taraflı aktarıldığı yer değil; öğrenme pratiğinin kazandırıldığı ve bilginin üretildiği yerdir.  Mimar sadece bir şeyler inşa eden ya da bir şeylerin inşasını yöneten kişi değildir. Mimar; evren, toplum, mekân, kent ve insana dair duyarlılık geliştiren, bu duyarlılıkları …

Archiplayscape

Archiplayscape | Ayşegül Aktaş – Sedat Ercan – Mehmet Onur Salur Manifesto Mimarlık eğitimi oyuna özdeş bir kurguya sahip olmalıdır. Oyun, doğası gereği enformel bir öğrenme biçimidir. Mimarlık, hayatın birçok alanıyla iç içedir. Açık uçludur ve bu çok çeşitli alanlardan beslenerek ilerler. Bu sebeple mimarlık eğitimi formel bir kalıba sığamaz. …

Mecra

Mecra | Emir Kocaman Manifesto 1. Mimarlık okulu, mimarlık bağlamıyla temas eden olayları taşıyan bir KANALdır. kanal, çeperiyle/sınırıyla, topoğrafyasıyla ve tanımladığı programlarla kendini var eder. 2. OLAYlar, mimarlığın kültürle kurduğu ilişkileri kurar ve yıkar. olay, mimarlığın “her an her yerde olan”la ilişkisini kurar ve yıkar. buna imkan tanıyacak ve onu şekillendirecek olan, …

Hataya Övgü

Hataya Övgü | Bilge Merve Ülbegi – İrem Özkan – Oya Bahar Dutlu Hataya Övgü Manifestosu 1. Mükemmellik zihinsel tıkanıklıktır. Hata, en öğretici yoldur. 2. Değişen koşullara karşı yapılan binlerce hatadan biri doğru haline gelir. Doğru aslında yüzlerce hatadan isabetli olanıdır. 3. Hata yapmak yaratıcılığın başlangıcıdır. Hata yapma özgürlüğü, kişiyi bir …