Mecra

Mecra | Emir Kocaman


Manifesto

1. Mimarlık okulu, mimarlık bağlamıyla temas eden olayları taşıyan bir KANALdır.
kanal, çeperiyle/sınırıyla, topoğrafyasıyla ve tanımladığı programlarla kendini var eder.

2. OLAYlar, mimarlığın kültürle kurduğu ilişkileri kurar ve yıkar.
olay, mimarlığın “her an her yerde olan”la ilişkisini kurar ve yıkar.
buna imkan tanıyacak ve onu şekillendirecek olan, kanalın kendi başına sahip olduğu potansiyelidir.
öğrenme süreci/olay; kanal’daki girdilerin tüketilen verilen ve çıktıların -üretilen verilen- devinim sürecidir.

3. OLAYları tetiklemek için gereken entellektüel olgunluk ve teknik beceri, bireyler için asgari bir eşiği gerektirir.
kolektif verimlilik ve bireysel memnuniyet arasında denge kurulmalıdır.
kanal’ın çeperi buna göre örgütlenir.

4. okul bir etiket değil, KOD vadeder.

Juri kitapçığı için lütfen tıklayınız.