Pot Street // ZU-BS

Pot Street | Bilge Sağlam – Zeynep Uz Manifesto In creation processes like architecture or design education; restrictions such as space, time, grade and curriculum cannot be accepted. POT is a platform for sharing experiences. Pot accepts learners from different backgrounds. Learners can enter the Pot Street online or physically without any age, …

Tavşan Deliği

Tavşan Deliği | Zeynep Sezen Ertürk Manifesto OKUL stüdyo ortamıdır; ortamın paydaşları arasında bilgi alışverişi sağlar. Öğrenmenin taklit edilebilen bir yolu yoktur. Öğrenme, öğrenme anındaki ortamları, araçları ve süreçleri içerir. OKULun misyonu deneyimli insanlar yetiştirmek iken vizyonu da mimarlığın nasıl öğrenilmesi gerektiği ile ilgilenir. OKUL öğrenenin kendini keşfetmesi, becerilerini geliştirmesini teşvik …

Etkinlik Durağı

Etkinlik Durağı | Sevde Gül Polat – Yusuf Yılmaz Manifesto Okul bilginin tek taraflı aktarıldığı yer değil; öğrenme pratiğinin kazandırıldığı ve bilginin üretildiği yerdir.  Mimar sadece bir şeyler inşa eden ya da bir şeylerin inşasını yöneten kişi değildir. Mimar; evren, toplum, mekân, kent ve insana dair duyarlılık geliştiren, bu duyarlılıkları …

Archiplayscape

Archiplayscape | Ayşegül Aktaş – Sedat Ercan – Mehmet Onur Salur Manifesto Mimarlık eğitimi oyuna özdeş bir kurguya sahip olmalıdır. Oyun, doğası gereği enformel bir öğrenme biçimidir. Mimarlık, hayatın birçok alanıyla iç içedir. Açık uçludur ve bu çok çeşitli alanlardan beslenerek ilerler. Bu sebeple mimarlık eğitimi formel bir kalıba sığamaz. …

Mecra

Mecra | Emir Kocaman Manifesto 1. Mimarlık okulu, mimarlık bağlamıyla temas eden olayları taşıyan bir KANALdır. kanal, çeperiyle/sınırıyla, topoğrafyasıyla ve tanımladığı programlarla kendini var eder. 2. OLAYlar, mimarlığın kültürle kurduğu ilişkileri kurar ve yıkar. olay, mimarlığın “her an her yerde olan”la ilişkisini kurar ve yıkar. buna imkan tanıyacak ve onu şekillendirecek olan, …

Hataya Övgü

Hataya Övgü | Bilge Merve Ülbegi – İrem Özkan – Oya Bahar Dutlu Hataya Övgü Manifestosu 1. Mükemmellik zihinsel tıkanıklıktır. Hata, en öğretici yoldur. 2. Değişen koşullara karşı yapılan binlerce hatadan biri doğru haline gelir. Doğru aslında yüzlerce hatadan isabetli olanıdır. 3. Hata yapmak yaratıcılığın başlangıcıdır. Hata yapma özgürlüğü, kişiyi bir …

Yapma Enstitüsü (Institute of Making)

Yapma Enstitüsü (Institute of Making) | Hamza Yılmaz – Yağız Efe Fırat Manifesto • MİMARLIK, yerde var olan birikimlere değer vermeli ve bu birikimler üzerinden potansiyeller geliştirmelidir. • MİMARLIK, yaşam pratikleri üzerine kurulmalıdır. MİMARLIK, yere dair olmalıdır. • MİMARLIK, yaşam pratikleri üzerinden yerel bir kavrayış ile üretilmelidir. • MİMAR, üretim yaptığı yere yönelik olarak …

Data Station

Data Station | Pelin Gür – Şevval Çöloğlu Manifesto Data station bilgiyi toplayan, araştıran, yorumlayan, yıkan, üreten, geliştiren, dönüştüren, dağıtan bir istasyondur. Düşünsel bir olgunlaşma sürecinin fiziksel karşılığıdır. Data station, mimarlığı eğitimin ötesinde sorgular. Okulun biçimsel, mekansal ve zamansal sınırlarını aşıp dışarıya taşıran bir dönüşüm sağlar. Öğrenmenin sabit bir yeri …

Off-grid

Off-grid | Furkan Balcı – Mert Yılmaz – Utku Doğanay Manifesto Herkes mimar olabilir. Bireyin kendi çabaları, deneyimleri, problemler karşısında ürettiği çözüm yöntemleri, onun için eğitici bir süreçtir. Kısacası süreç eğitimin kendisidir. Öğrenme eylemi bir süreci kapsadığından, tekil bir mekanı olamaz. Bu eğitim süreci, kendi mimarlık görüşünün araçlarını belirleyen ve …