Hataya Övgü

Hataya Övgü | Bilge Merve Ülbegi – İrem Özkan – Oya Bahar Dutlu


Hataya Övgü Manifestosu

1. Mükemmellik zihinsel tıkanıklıktır. Hata, en öğretici yoldur.

2. Değişen koşullara karşı yapılan binlerce hatadan biri doğru haline gelir. Doğru aslında yüzlerce hatadan isabetli olanıdır.

3. Hata yapmak yaratıcılığın başlangıcıdır. Hata yapma özgürlüğü, kişiyi bir objeyi sadece geleneksel şekilde kullanmakla sınırlayan bilişsel önyargıyı sorgulatır ve işlevsel sabitliği reddeder.

4. Defalarca yapılan deneme ve yanılmalar, hatalar ve düzeltmeler keşiflere yol açar. Öğrenme hata-farkındalık-öz geribildirim-keşif döngüsüdür.

5. Okulda, hata olasılıklarının en fazla olduğu, anlık, benzersiz ve öngörülemez bir karmaşa oluşturmak için açık sistem kurgulanır.

6. Açık sistemde, toplumdaki her yaştan ve her profilden insanlar YÖRÜNGE’yi oluştururken; disiplinler arası karşılaşmalar BAĞ’ı , mimarlık disiplini ise ÇEKİRDEK’i oluşturur.

YÖRÜNGE toplum genelinde mimarlık ve tasarım kültürü yerleşmesini böylece akademi ortamı dışında da nitelikli mimarlık icra edilebilmesini sağlar.

BAĞ bütünün parçalarının genel karmaşıklık durumundan kopmadan benimsenmesidir. Bu, öğrenilen dünyayı görme biçimi ile dünyanın sonradan yüzleşilen biçimi arasındaki kopukluğu önler.

ÇEKİRDEK kaşifin mimarlığa ait temel bilgileri kazanmasını sağlar.

7.Açık sistem çevreyle ilişki kuran bir sistemi vurgularken tasarım mekanları da öğrenmenin ve üretmenin boyutlarına, üretim biçimlerine ve öğretme yöntemlerine göre şekillenir.

8.Kaşif zamanın değil zaman diliminin olduğu bir sistem içerisinde bağımlı (dependent), ilgili (interested) ve öz-yönelimli (self-directed) aşamalarından geçer.Bağımlı (dependent), hazırlanma aşamasıdır, keşif önemlidir, kaşif belirli bir katılım oranı sonucu diğer aşamaya geçer.İlgili (interested) aşamasında mimarlık temel bilgileri tamamlanır ve öz-yönelimli (self-directed) aşamasına geçiş için beceri değerlendirmesi uygulanır.Stüdyoların ve stajların başladığı öz-yönelimli (self-directed) aşamasında kâşif her projesinin sonunda kendi öz geri bildirimini yapar, bu aşama geçilirken öz geri bildirimlerinin tutarlılığı ölçülür.

9.Okulda üç katmanlı gelişim takip edilir. Kaşif her aşamada bu katmanlarda belirli bir ilerleme kaydetmelidir. Üç katmanda, kişiselleştirilebilen bu ilerlemeler süreç boyu öğrencinin keşif haritasına işlenir.

Juri kitapçığı için lütfen tıklayınız.