Etkinlik Durağı

Etkinlik Durağı | Sevde Gül Polat – Yusuf Yılmaz


Manifesto

Okul bilginin tek taraflı aktarıldığı yer değil; öğrenme pratiğinin kazandırıldığı ve bilginin üretildiği yerdir. 

Mimar sadece bir şeyler inşa eden ya da bir şeylerin inşasını yöneten kişi değildir. Mimar; evren, toplum, mekân, kent ve insana dair duyarlılık geliştiren, bu duyarlılıkları farklı medyalar aracılığı ile tartışabilen ve bu konularda nitelikli tartışma ortamı kurabilen kişidir.

Mimarlık eğitimi yalnızca kapalı bir alana sıkıştırılamaz.  Öğrenme etkinliği kente dair mekânlarda, etkinlikler etrafında şekillenir. Bu etkinlikler kapalı ve açık alanlarda bulunabilir. Bu nedenle okul etkinliklerin yoğunlaştığı bir “Etkinlik Durağı”dır.

Etkinlik Durağı’nda sadece kendi yolunu arayanlar ve onlarla deneyimlerini paylaşan rehberler vardır. Mimarlık ancak bütün aktörlerin katkı sağladığı ortak deneyimler aracılığı ile yeni olanı üretebilir. Mimarlık eğitimi üretim üzerine planlanır, üretim üzerinden şekillenir ve son olarak bir ürün ortaya koyar. Bu ürün sadece fiziksel bir obje değildir. Fiziksel bir obje olarak tezahür edebildiği gibi bir düşünce olarak da ortaya çıkabilir.

Mimarlık eğitimi belirli bir süre ya da sistem kalıbına sığdırılamaz.  Öğrenme ve dönüşüm hayat boyu sürer. Bu nedenledir ki mimarlık eğitimi belirli sayıda engeli aşmış ya da bir yerde başka kişilerce belirlenmiş bir süreyi tamamlamış kişilere, yine başkaları tarafından verilen “artık mimar olabilirsin” belgesi verilmesi prosedüründen öteye geçmelidir; zira asıl değerli olan sonunda ele geçirilen belgeden ziyade, süreç içinde geçirilen dönüşüm ve elde edilen kazanımlardır.

Etkinlik Durağı, bireye kendi sürecini tasarlama, yönetme ve kendi yöntemleri ile belgeleme özgürlüğü sunar ve yetkinliğini portfolyosu üzerinden belgelemesini önerir. Ve her zaman herkese açıktır. 

Juri kitapçığı için lütfen tıklayınız.