Tavşan Deliği

Tavşan Deliği | Zeynep Sezen Ertürk


Manifesto

OKUL stüdyo ortamıdır; ortamın paydaşları arasında bilgi alışverişi sağlar.

Öğrenmenin taklit edilebilen bir yolu yoktur. Öğrenme, öğrenme anındaki ortamları, araçları ve süreçleri içerir.

OKULun misyonu deneyimli insanlar yetiştirmek iken vizyonu da mimarlığın nasıl öğrenilmesi gerektiği ile ilgilenir.

OKUL öğrenenin kendini keşfetmesi, becerilerini geliştirmesini teşvik eden ortam sunar.

OKUL bilgi akışının korunmasını sağlar.

OKUL deneyimler kazanmaya olanak yaratacak açılımı sağlamalıdır.

OKUL bilgiye nasıl ulaşılabileceğine dair çeşitlilik sunar ve bilinen öğrenme ortamını yıkar.

OKUL özgür ve kendine özgü kişilerin yetişmesini hedefler.

OKUL çok boyutlu ve macera dolu bir süreçtir.

Juri kitapçığı için lütfen tıklayınız.